Blog

Wat een stomme gewoontes heb je toch!

Blog

Wat een stomme gewoontes heb je toch!

Er zijn veel mensen die vinden dat ze teveel snoepen of snacken, en er toch mee doorgaan. Het kan zijn dat dat ook voor jou geldt en dat je tijdens het eten/drinken tegen jezelf dingen zegt als: “Waarom doe je dit toch?”, “Je zou dit niet moeten doen,” “Dit is slecht voor je,” “Wat ben ik toch stom,” “Slappeling!”, “Je kunt ook niks.” En terwijl je zo op jezelf inpraat, blijf je toch eten.

Dit lijkt in tegenstrijd met elkaar. Maar dat is het niet! Die beide dingen horen bij elkaar: iets doen waar je niet achter staat en intussen tegen jezelf zeggen dat dat stom is. Ze zijn één patroon. En dat patroon heb je met een reden. Mensen doen namelijk alleen maar dingen die hen iets opleveren. Ook pessimistisch zijn, of weinig zelfvertrouwen hebben, of jezelf ‘klein maken’ brengt dus een winst met zich mee. Anders was je er al mee gestopt. Dan ging je gewoon ‘los’ met eten of drinken zonder intussen kritiek op jezelf te uiten.

Dat klinkt voor veel mensen onlogisch. Hoe kan het nou prettig zijn om jezelf op je kop te geven? Dat is meteen de eerste vraag die je aan jezelf kunt stellen om verder te komen. Een paar mogelijkheden, ter inspiratie:

  • Sommige mensen zeggen dat soort dingen tegen zichzelf omdat ze dan kunnen zeggen: “Ik probeer mezelf er heus wel van te weerhouden, maar het lukt gewoon niet!” (waardoor je geen verantwoordelijkheid meer hoeft te nemen voor het feit dat je dingen doet waar je zelf niet achter staat);
  • Sommige mensen zeggen dat soort dingen tegen zichzelf om te benadrukken dat ze minderwaardig zijn, zodat ze anderen niet dichtbij hoeven te laten (ze zijn toch niets waard, dus blijf maar weg) en dat voelt veiliger;
  • Sommige mensen zeggen dat soort dingen tegen zichzelf omdat het fijner is om het zelf dan maar gezegd te hebben, dan dat (je denkt dat) anderen het zeggen;
  • Sommige mensen zeggen dat soort dingen omdat het hulp of bemoediging van anderen op kan leveren.

Hoewel zo’n manier van denken/praten je een veilig gevoel kan geven (dit is wat je kent, het andere is onbekend), maakt het je ook ongelukkig. Dit soort patronen zorgen ervoor dat je geen verantwoordelijkheid neemt voor je eigen leven, je vertrouwen in jezelf afbreekt in plaats van het op te bouwen en dat je andere mensen op afstand houdt. Misschien probeer je wel hun aandacht of goedkeuring te krijgen, maar dat is heel wat anders dan echt contact hebben. En contact (met jezelf, met anderen) is één van de belangrijkste voorwaarden om je gelukkig te voelen.

Meer over dit soort onderwerpen vind je in het boek Meer rust.

Lees

meer

blogs

In onze

winkel

  • Boeken
  • Online cursussen
    en programma’s